Košík
 
Váš košík je momentálne prázdny.
 
Dodanie tovaru / Terms of delivery
 

Dodacie podmienky

Stav tovaru na sklade a jeho dostupnosť sú uvedené orientačne. O jej reálnej dostupnosti Vás budeme informovať pri objednávke. Objednaný tovar Vám zašleme po skompletizovaní objednávky spolu s daňovým dokladom poštou na vami uvedenú adresu v objednávke.

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v množstve a v cene, aká bola uvedená v čase realizovania objednávky. V prípade, že je tovar na sklade, bude odoslaný zákazníkovi do 24 hodín. Inak posielame tovar po skompletizovaní. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru alebo poškodenie zavinené poštou. Rovnako nezodpovedá za nedodanie tovaru spôsobené výrobcom resp. dodávateľom súvisiacim s rozpredaním resp. vyradením tovaru z distribúcie či s akýmkoľvek iným dôvodom.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.


Terms of delivery

Stock status of items and its availability are indicative. We will inform you about real availability after your order. The ordered goods will be shipped after your completed order (or after your payment) together with an invoice to your shipping address.

Seller agrees to deliver the goods in the quantity and at the price as it was stated in the order. The goods on stock will be sent to the customer within 24 hours. Otherwise, we will send the goods after completion. Seller is not responsible for the delayed delivery of goods or damage caused by delivery service. Seller is also not responsible for non-delivery of goods caused by the manufacturer related to decommissioning of goods from the distribution or by any other reason.
 
The personal informations of customer included in the order form are used exclusively for the needs of providing a particular service and will not be further disclosed to third parties or used otherwise.
 
Prihlásenie
 
E-mail Heslo
Newsletter
 
.